You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ÜRETİM

Orkide Pastanesi şubelerinde satışa sunulan ürünlerin imal edildiği tesisler toplam 1000 m2 alanda kurulu 3 kattan oluşmaktadır. Modern ekipmanlar, uygun koşullarda depolama imkanları ve mükemmel hijyeni sağlayan sistem sayesinde maksimum seviyede gıda güvenliği koşullarının geçerli olduğu tesiste üretim uzman gıda mühendisi nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Hammaddelerin en iyi koşullarda saklandığı, doğal yöntemlerle işlendiği ve tam hijyenin sağlandığı modern bir üretim merkezi konumundaki imalathanemiz ilgili kamu kurumlarının periyodik denetimlerinde tam not almaktadır.

Orkide'nin merkez üretim tesisinin yanısıra Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Kahke" adı verilen simit, çörek ve poğaça çeşitleri ile katmerin üretim ve satışı, "Orkide Kahkeci" konsepti ile 3 ayrı noktada gerçekleştirilmektedir.

Hijyen ve Sanitasyon

Maksimum seviyede hijyen ve sanitasyonun sağlanması, her gün yüzlerce çeşit ürünün imal edildiği bir tesisin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle hammadde alımından satış aşamasına kadar Orkide'nin tüm süreçlerinde, her türlü olası tehlikenin önceden değerlendirilerek gerekli önlemlerinin alınmasıyla risklerin en aza indirildiği proaktif yaklaşım geçerlidir.

Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak kritik kontrol noktalarının kontrolü ve izlenmesi amacıyla kullanılan yöntemler belirli aralıklarla test edilerek gerekli kalibrasyonlar yapılmakta, hijyen ve sanitasyon kurallarının kurum kültürünün ayrılmaz parçası haline getirilmesine yönelik olarak personele periyodik eğitimler verilmektedir.

Kişisel dezenfeksiyonun yanısıra günlük, haftalık ve aylık periyotlarla gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde tüm Orkide tesislerinde maksimum hijyen ve sanitasyon sağlanmaktadır.

Dezenfeksiyonda UV Gücü

Ürün kalitesinin artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm üretim süreçlerinde modern teknolojiden yararlanan Orkide, üretim tesislerinin dezenfeksiyonunda klasik yöntemlerin yanısıra Ultraviole (UV) sistemini de kullanmaktadır.

Mikroorganizmaların UV ışınlarına maruz bırakılarak öldürüldüğü sistemde UV ışınları; bakteri, virüs, küf ve mantar sporlarının DNA yapısını bozarak etkisiz hale getirir. Düşük basınç tipli lambaların kullanıldığı sistemde, mikroorganizmalar üzerinde en etkili dalga boyu olan 264 nanometreye yakın tayflarda üretilen UV enerjisi kullanılır.

UV ile dezenfeksiyon;

Kısa sürede etkisini gösterir.

Kimyasal madde kullanılmadığı için ortamda toksik kalıntılar bırakmaz.

Mikroorganizmalar tarafından bağışıklık geliştirilemez.

Vegetatif bakterileri 15 dakika içinde % 99.9, difficile sporlarını da 50 dakika içinde % 99.8 oranında azaltır.